ئاڵەکۆک

شامی کرماشانی add_a_photo
شامی چەپکەگوڵ
١٢. خیش و بیگانه بزانن قاتڵ گیانم تونی
خیش و بیگانه بزانن قاتڵ گیانم تونی
باعس ئاهـ و فغان شام هجرانم تونی

بی سەبەب باران دیدە دامەن کەس تەڕ نەکرد
مایەیی ئەشک عەیان و ئاهـ پنهانم تونی

خوەم شناسم دوزوخاو دیدەو ئارام دڵ
توهمەت ناحەق وەکی کەم؟ بی‌وەفا زانم تونی
پاییز ١٣٥٤.

پەراوێز edit