ئاڵەکۆک

شامی کرماشانی add_a_photo
شامی چەپکەگوڵ
١١. من اگر اهل وفا یا بی وفا بودم گذشت
من اگر اهل وفا یا بی‌وفا بودم گذشت
مدتی مهمانِ این محنت‌سرا بودم گذشت

زاغ بودم در چمن، یا بلبل افسرده‌حال
در گلستان جهان گل یا گیا بودم گذشت
پاییز ١٣٥١.

پەراوێز edit