ئاڵەکۆک

کامەران موکری add_a_photo
شکانیان، کەمانچەی دەستم
بەڵام، زوو فریا کەوت، هەستم
دروستی کرد، لە پەڕەی دڵ
تەلەکانی لە تاڵی گوڵ
ئاوازەکەی هەناسەمە
نەغمەی ئەوات و تاسەمە
دەنگی بڵندە، وەک، ژیان
بە، سۆزە، وەک قاسپەی بەیان
لە گوێ ڕووباری نەبەزین
ئەڕێژێ ئاوازی شیرین

پەراوێز edit