ئاڵەکۆک

کامەران موکری add_a_photo
وەک گوێم مسی مەنوونەی تێکرا بێ
وەک دەروازەی خڕ داخرا بێ
نە هاوارونە لاڵانەوە گریان
نە ئەگەین بەناخی دڵ و بە گیان
وام ئەزانی تاسەر ژین ئەبێ وابێ
دوور لە خەفەت هەر شادیم بۆ لوابێ
وام ئەزانی ئەبێ هەر بۆ خۆم بژیم
بە بێ ئەوەی بزانم من کێم و چیم
با هەزاران ڕسواو بێ دەرەتان بن
با مناڵان هەژار و سەرگەردان بن
من کە دنیام بەهەشتێکی بەرین بێ
چوار چێوەی دڵ چەپکە گوڵی ڕەنگین بێ
با هەمیشە بە خۆشیی خۆم مەست بم
بۆیە بە خەمی ئەم و ئەو من دەربەست بم
بەڵام پاچ و پێ مەڕەی کورد پەرەستیم
کەوتە وێزەی ژیانی بێ دەربەست
ئێستە کە بووم مەشخەڵی بیر و هەست
لەگەڵ هەژار برای گیانی بە گیانی
وەک بە تەنیا هەنگاو بنێم وەهایە
کەس لەگەڵما بەرەو ڕووناکی نایە
ئەو کەسانەی هاوڕێگەمن وەک من نین
چاوچنۆکن هەر بۆ گیرفانیان ئەژین
هەش بەسەر و زەبوون ئەو هەژارانەن
کە چاوەڕێی ڕەنجی درۆی ئەمانەن
١٩٦٩

پەراوێز edit