ئاڵەکۆک

کامەران موکری add_a_photo
خۆزگە ئەمتوانی شیعری وام
ئەوت پڕی بوایە لە تام
شیعرێ بێ لە عەزرەتا خۆم
بتوێمە هەر وەکوو مۆم
خۆزگە یەک هۆنراوەم ئەوت
وەکوو خۆم بوایە کت و مت
وەک دڵی خۆم وەک دەروونم
وەکوو هەستی پاک و ڕوونم
یان خۆزگە نەمئەزانی من
یەک تۆسقاڵ شیعر ڕێک خستن
تا بمچەشتایە تامی خۆش
لە هۆنراوەی گەرم و بەجۆش
ئاخ چەند لە دەمارم ئەخۆم
هۆنراوەی من سووتاوی تۆم
ناتوانم دەست هەڵگرم لێت
ناشتوانم بڕۆم پێ بە پێت

پەراوێز edit