ئاڵەکۆک

لوتفی add_a_photo
لوتفی دیوانی لوتفی
٦٣. دڵ ئیمڕۆ تۆ بۆچ وا حەیرانی
دڵ ئیمڕۆ تۆ بۆچ وا حەیرانی
زەردەی زامار و چەرخی دەورانی
بیرەکەی لە چی داماوی ھەژار
بێ خەبەر لە حاڵ چەن ماڵ وێرانی
عومرت ڕابوارد بە غەم و مەینەت
تازە بە تەمای کامی جیھانی
زینەتی دونیات تازە لە دەس چوو
ڕوو زەرد و ڕیسوای دەور و جیرانی
چاوت ھەڵبڕە زۆرت نەماوە
لە ھەر دوو دونیا تۆ پەشیمانی
ئەمجارە ھەڵسە وەک مەردی مەیدان
لە ڕێگەی حەقدا خۆت بکە قوربان
ھەر کاتێ زانیت ھەنگامی مردن
لە ناکاوێ ھات بوو بە میوانی
قووڵایی ئەجەل لە ڕۆح قایم بوو
ھیچ پارە ناکا شین و گریانی
لوتفی تا بە کەی خەیاڵت خاوە
بێ عەقڵ و بێ ھۆش خانە وێرانی

پەراوێز edit