ئاڵەکۆک

لوتفی add_a_photo
لوتفی دیوانی لوتفی
٤٣. بۆ چی خەمباری ڕەحمی خوا زۆرە
بۆ چی خەمباری ڕەحمی خوا زۆرە
بۆچ وا پەشێوی دائیم بەم جۆرە
بۆ چی ئەوەندە تۆ بێ ئارامی
بۆج ژیانت وا پڕ لە ناکامی
بۆ چی ھەمیشە لە خۆت بێزاری
بۆچ پەراگەندەی کووچە و بازاڕی
بۆ چی ئاشناتە جەوری زەمانە
بۆچ خەمی دونیات گشت لەسەر شانە
بۆ چی گیرۆدەی باری گرانی
بۆچ ھەر تۆ لە ناو دەردی دەورانی
بۆ چی ئەسیری ناو دەرد و بەڵای
بۆچ وا ئارەزووی مەینەتی دونیای
بۆ چی کەنەفتی چەرخی ڕۆژگاری
بۆچ وا بێ بەشی سەیری گوڵزاری
بۆ چی گیرۆدەی چنگی دەورانی
بۆ چی ھەتا کەی خانە وێرانی
بۆ چی لە بزە و خەندەی یار دووری
بۆ چی موبتەلای کاری زەرووری
بۆ چی زەلیلی ژێرباری خەمی
بۆ چی بەم جۆرە کز و ماتەمی
بۆ چی بێ جێگەی وەک بەردی سەر ڕێ
بۆ چی ھەر ڕۆژێ گیرۆدەی دەردێ
بۆ چی ئیقبالت بەم چەشنە چەوتە
بۆ چی ئەم عومرە بەم ھەشت و حەوتە
بۆچ پەیدا نابێ دەرمانی زامت
بۆچ نەھاتە بەرداری مەرامت
بۆ چی ڕوخسارت دای پۆشی مەینەت
بۆچ جارێ دەستت نەگەیی فرسەت
بۆچ ڕەنگت زەردە وەک گەڵای پایز
بۆ چی بێ نازی وەک لالۆ بایز
بۆ چی ستارەی بەختت ئاوا بوو
بۆچ دەناڵێنی بە تەنیا ھەر توو
لوتفی بەم جۆرە بۆ پەرێشانی
لە تەقدیری خوا بۆ دڵ گرانی

پەراوێز edit