ئاڵەکۆک

لوتفی add_a_photo
لوتفی دیوانی لوتفی
٤. ئیمڕۆ چ ڕۆژە کە بەختی کوردان
ئیمڕۆ چ ڕۆژە کە بەختی کوردان
لە نوێ ئەسپی خۆی ھێنایە مەیدان
تالعی کوردان لە خەو ھەڵساوە
چرای ئازادی وا بۆ داگیرسان
ناوی ئازادی و مەردی و غیرەتت
دونیای داگیر کرد قەدر و حورمەتتان
ئەستێرەی بەختت گەش و شوعلەدار
ڕووناکی خستە سەرانسەر جیھان
ئەمجا ئەی کوردە دەستم دامانت
پشتی یەک بگرن بە دڵ و بە گیان
لە دوای دە ساڵی تەواو بە عەزاب
ئەم قەومی کوردە لە زوول و گریان
چەن جوانی کورد لەم ڕێگەدا چوون
بۆ سەربەخۆیی خوێنی خۆی ڕژان
ئەمجا دەخالەت ڕۆڵەی نەبەردم
من بۆ ڕزگاریت چاو پڕ لە گریان
ڕێگەی ڕاست بگرە ڕێگەی شەریعەت
ئیتر دوور ئەبی لە دەردی دەوران
شوکری خوا بکە بۆ ئەم نیعمەتە
کە وا سەربەرزی ئیمڕۆ لە جیھان
بوغز و ڕەق و کین لە دڵدا دەرکەن
با بێتە سەمەر درەختی ژیان
لوتفی سەد شوکر بۆ زاتی باری
کوردی ڕزگار کرد لە زەبر و زیندان

پەراوێز edit