ئاڵەکۆک

لوتفی add_a_photo
لوتفی دیوانی لوتفی
١٨٢. زۆر جێگە گەڕام من لەم وڵاتە
زۆر جێگە گەڕام من لەم وڵاتە
شیرین و تاڵیم چەشت لەم حەیاتە
ھیچی لە یادم نەماوە ئێستا
ئەوەی لە یادە تەنھا ئەم کاتە

پەراوێز edit