ئاڵەکۆک

لوتفی add_a_photo
لوتفی دیوانی لوتفی
١٨٣. سەیری وێنەکەم چەن پەرێشانە
سەیری وێنەکەم چەن پەرێشانە
دەردەداری دەس چەرخی زەمانە
دەروونم پڕغەم وەک نەی ئەناڵێ
ھەوارگەی دڵم چۆڵ و وێرانە

پەراوێز edit