ئاڵەکۆک

لوتفی add_a_photo
لوتفی دیوانی لوتفی
١٨١. دەسا غیرەتێ ئەی میللەتی کورد
دەسا غیرەتێ ئەی میللەتی کورد
ئەستێرەی بەختت وا تلووعی کرد
ئەمڕۆیە ڕۆژی ئازادی گەلان
ڕاپەڕە وەک مەرد ئەتۆش دەست و برد

پەراوێز edit