ئاڵەکۆک

لوتفی add_a_photo
لوتفی دیوانی لوتفی
١٦٠. ئایا ڕۆژێ دەبینم من ڕزگاری قەومی کورد
ئایا ڕۆژێ دەبینم من ڕزگاری قەومی کورد
یاخۆ ئەجەل ئەکاتن شەبیخوون بە دەستوبرد
خۆزگایە بمدیبایە من ئەو دەور و زەمانە
وەک بولبولی نەغمەخوان سۆزم دونیای پڕ ئەکرد

پەراوێز edit