ئاڵەکۆک

لوتفی add_a_photo
لوتفی دیوانی لوتفی
١٦١. ئەرێ ئەی نەفسی دێوانە ھەتا کەی غەفڵەت و نووستن
ئەرێ ئەی نەفسی دێوانە ھەتا کەی غەفڵەت و نووستن
ھەتا کەی مەست و بێ ھۆشی لە قوڕ گیری ھەتا گەردن
ھەموو عومرت بەخۆڕایی لەدەس چوو خانە وێرانی
پەیا کە ئیلتیفاتێ بۆ حزووری حەق لە پێش مردن
پێداچوونەوە: عەتا

پەراوێز edit