ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
٢٥. گرد بوونەوەی حەزرەت ﷺ لەگەڵ مەدینەیی لە ساڵی سێزدەھەما
لە ساڵی سیازدە ھەفتا کەسیان ھات
بۆ حەجی بەیت و ئەخزی بەرەکات
ئیمانیان ھێنا ئەم جەمعە بە عام
بە شاھی عالەم «عليه السّلام»
لە زیممەیان گرت نوسرەتی حەزرەت
ڕجایان لێ کرد بۆ وەعدەی ھیجرەت
جا فەرمانی دا ئەو شاھی دینە
یارانی بڕۆن لەبۆ مەدینە
لەھەموو لاوە ئەسحابی حەزرەت
لەبۆ مەدینە کەوتنە ھیجرەت

پەراوێز edit