ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
٢٠٣. قیرائاتی سەبعە
ئەم حەوت لەھجەیە موتەواتیرن
لە ناو قوڕرادا ھەموو زاھیرن
حەزرەت ئەیخوێندۆ قیرائەتەکان
بۆ ھەر تیرەیێ بە لەھجەی خۆیان
لە لەھجەی حەزرەت گشت خەبەردار بوون
بۆ وەرگرتنی ھەموو ھۆشیار بوون
چین چین ئەو لەھجە گەییوە پێمان
بە جەمعێکی زۆر لە موسوڵمانان
یەعنی عولەمای بەرزی عەللامە
وەک «ابن الحاجب» ھەم «ابوشامه»
لە تەواتورا ئیستیسنا ئەکا
ئەوەی تابیع بێ بۆ وەزعی ئەدا
بە وێنەی مەدد و ئیمالە و ئیشمام
«تخفيف الهمزه» و وەزعی ئیددیغام
حەددی ئەمانە زەحمەتە بە چاو
کە بە تەواتور دیار بن و بڵاو
فەقەت حرووف و حەرەکە و سکوون
ئەسڵی ئەمانەیش بەبێ چەن و چوون
چونکی ئیعجازیان بۆ عام مەلحووزە
ھەتا قیامەت عەینەن مەحفووزە

پەراوێز edit