ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
١٩٧. دەلیل لەسەر ئەم سیفەتانە
دەلیل بۆ بوونی ئەم سیفەتانە
یەکەم ئایەتی نەسسی قورئانە
دووھەم خیلافی ئەم سیفەتانە
بۆ خودا ناشێ، چونکی نوقسانە
لە زۆری سیفات مەکە موبالات
کە مەوسووف یەک بێ، با زۆر بێ سیفات
سیفەت تابیعی زاتی مەوسووفە
سەربەخۆ نییە، وەکوو مەعرووفە
***
سیفەتی تەکوین یان وەسفی بەقا
وەسفی زاتی نین ئەی شیرین لیقا
تەکوین عەلاقەی قودرەتە بۆ کار
بەقایش وجوودە لەگەڵ ئیستیمرار
تەکوین سبووتی و بەقا سەلبییە
ھەرکامیان ئەگری ئیعتیبارییە

پەراوێز edit