ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
١٩٢. فەسڵی ئەووەڵ لە باسی ڕوکنی ئەووەڵ
فەسڵی ئەووەڵمان ڕوکنی ئەووەڵە
ئیمان بە خودای «عزّ و جلّ»ە
ئیمان بە خودا وایە بە تەحقیق
لە دڵتا ببێ باوەڕ و تەسدیق
بەمە کە خودا وجوودی حەقە
لە ھەموو عەیبێ پاک و موتڵەقە
ھەیەتی ھەموو ئەوسافی کەمال
چ وەسفی جەلال، چ وەسفی جەمال
جەلالی «سَلب»ە و جەمالی «ثبوت»
سبووتی فیعلی و زاتییە مەزبووت
کونھی زاتی ئەو لە عام مەستوورە
ئەمما وجووھی غەیرە مەحسوورە

پەراوێز edit