ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
١٨٣. واجباتی حەج چەندێکە؟
واجبی حەجە ئیحرام لە میقات
میقاتیش زۆرن بە گوێرەی وڵات
لە موزدەلیفە بە شەو بمێنی
لە نیوەی دوای شەوەکەی جەژنی
ڕەمی «جمرة العقبه»ی مەخسووس
لە ڕۆژی جەژنا حەوت ڕەمیی مەنسووس
پاش سەر بڕینی دیاری قوربانی
پێش «طواف الرّكن» زۆر بە جوانی
ڕەمی سێ جەمەرەی «ايّام التّشريق»
ھەریەکێ حەوت بەرد بە وەجھی تەحقیق
وەختی ئەمانە لەپاش زەوالە
تەرتیب لە بەینا بێقیل و قالە
ئەووەڵ و وەسەت، ئەمجا عەقەبە
لەسەر ئەمری شەرع وا موڕەتتەبە
مانەوەی زۆری شەوانی تەشریق
لە خاکی مینا واجبە تەحقیق
«طواف الوداع» بۆ ماڵ ئاوایی
بە زەوق و ئیخلاس کاتی جیایی
ئەم واجباتە ھەرکامیان نەکەی
بە سەرێ حەیوان تۆڵەکەی ئەدەی

پەراوێز edit