ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
١٨١. ڕوکنی پێنجەم لە فەسڵی پێنجەم
ڕوکنی پێنجەمین لە فەسڵی پێنجەم
حەجی «بيت اللّه»، کەعبەی موعەززەم
لە عومرا جارێ فەرزە ئەم حەجە
لەگەڵ عەمرەدا بەم شەرت و نەھجە
ھەتا دێتەوە کافی بێ ماڵی
بۆ خەرجی خۆی و ئەھل و عەیاڵی
ئەندامی ساغ بێ و ڕێگە بە زاھیر
دوور بێ لە فیتنەی دوژمنی قاھیر

پەراوێز edit