ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
١٦٧. شەرتی زەکاتی حەیوان
خۆ لەوەڕین و چاودێری شوان
تەواو بوونی ساڵ شەرتە بۆ حەیوان
بەڵێ بۆ بەچکەی عەدەدی نیساب
ساڵی دایکیان بۆ ئەکرێ حیساب
مەسەل کە چل سەر دوو کارە بزێ
ئیللا یەکێکیان سێ کاری ببێ
چوون گەیشتوونە سەد و بیست و یەک
دوو سەر زەکاتیان لێ ئەدرێ بێشەک
ساڵی دایکیشیان لەبۆ حیسابە
چونکی چل حەیوان ڕێکی نیسابە

پەراوێز edit