ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
١٦٨. چ زەکاتێ وا لە زیممەی مالیکا و چ وا لە عەینا
زەکاتی ماڵی تیجارەت ھەموو
وا لە زیممەدا ئەی برای خۆش ڕوو
زەکاتی نەقد و قووت و حەیوانات
وا بە عەینەوە، مەعلووم بێ لەلات
کاتێ واجب بوو زەکاتیان، ئەبێ
ھیچ تەسەڕڕوفێ لەو ماڵا نەکرێ
ھەتا زەکاتیان تەواوی ئەدرێ
یا ئەگەر قووتە بۆت تەخمین بکرێ

پەراوێز edit