ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
١٦٥. زەکاتی گا
لە سی سەر گادا یەک ساڵێکی مێ
ئەدرێ بۆ زەکات بە موحتاجی جێ
کە گەیی بە چل دوو ساڵێ ئەدرێ
بێ عەیب و نوقسان بەم شەرتە مێ بێ
کە گەیی بە شەست نێرێکی دوو ساڵ
ئیتر ئەگۆڕێ فەرزی ساحێب ماڵ
یانێ بۆ سی سەر نێرێکی یەک ساڵ
یا لە چل سەرا مێیەکی دوو ساڵ

پەراوێز edit