ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
١٥٤. شۆرینی مردوو
شۆرین و کفن و نوێژی مردوان
دفنیشیان فەرزە گوێ بگرە جوان
حەتتا مناڵی لەبارچووی مردوو
ئەگەر نیشانەی حەیاتی پێ بوو
غوسڵی ژن بۆ ژن، پیاو بۆ پیاو
سوننەتی دینە ئەی برای خۆش ناو
ھەروا دروستە عەکسی ئەمانە
ئەگەر مەحرەم بن ئەو ئینسانانە
ئەگەر ڕێ نەکەوت کەسێ مەحرەم بێ
لەباتی غوسڵی تەیەمموم ئەکرێ
عموومی لەشی چ پێست و چ موو
چ پەنامەکی و چ بە دەرۆ بوو
مناڵی نێری خەتەنە نەکراو
تەیەمموم ئەکرێ پاش غوسڵی بە ئاو

پەراوێز edit