ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
١٣٥. باسی نوێژی جەماعەت
ئەگەر تاڵبی بۆ ئەجر و ڕەحمەت
حازر بە لەبۆ نوێژی جەماعەت
بە دەلیلی شەرع ئەسەح وەھایە
فەرزە، وەلاکین فەرزی کیفایە
مەرتەبەی بەرزە بە قەدر و بەھا
بیست و حەوت پایە لە نوێژی تەنھا

پەراوێز edit