ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
١٢٧. «اَبعاض»ی نوێژ
ناوی ئەبعازە لەسەر ئیستیلاح
ئەمانە ئەیڵێین ئەی برای سەڵاح
قنووت و قیام لەبۆ بەیانیان
ھەم وەتری نیوەی دوایی ڕەمەزان
سڵاوات لەسەر حەزرەت و ئالی
پاش قنووتەکان چاک ببە حاڵی
لەگەڵ قعوودا تەحیاتی ئەووەڵ
پاش ئەو سڵاوات لەسەر «مُفضَّل»
سڵاوات لەسەر ئالی موحتەرەم
ئەمما لە دوای تەحیاتی دووھەم

پەراوێز edit