ئاڵەکۆک

شاھۆ add_a_photo
شاھۆ دیوانی شاهۆ
٨٩. دڵی زارم ھەمیسان چاوەکەم مەشغووڵی گریانە
دڵی زارم ھەمیسان چاوەکەم مەشغووڵی گریانە
وەکوو بوڵبووڵ لەبۆ غونچەی لەبی لەعلت غەزەل خوانە
لەناو تەننووری سینەمدا بڵێسەی ئاگری دووریت
شەرارەی دێتە دەر دائیم، دەڵێی تەننووری قیرانە
لە دووریت خوێنی دڵ جۆشاو و چاوم ھەوری سووری کرد
شەو و ڕۆژ خوێن دەبارێنێ ئەڵێی سەیلاو و بارانە
چزە و قرچە و پڕووزەی جەرگ و دڵ وا عالەمی پڕ کرد
بە چاوی تۆ قەسەم بەردیش بە حاڵم سینە ناڵانە
عەزابارم، لیباسم ماتەم و شینە لە دووریی تۆ
خوراکم خوێنە، شادیم شیوەن و فەریاد و ئەفغانە
بە ڕەنگی زەرد و جەستەی خەستەیا مەعلوومە وا شاھۆ
نەخۆشی دەردی عەشقی تۆیە وا حاڵی پەرێشانە

پەراوێز edit