ئاڵەکۆک

شاھۆ add_a_photo
شاھۆ دیوانی شاهۆ
٥٥. ئەی شۆخی سەمەن ساقی سنەوبەر قەد و مەھڕوو
ئەی شۆخی سەمەن ساقی سنەوبەر قەد و مەھڕوو
وەی قاتڵی عوششاق بە نێشی خەمی ئەبروو
جیلوەت بە نەزەر ئافەتی ڕۆح و دڵ و دینە
غەمزەت بە نیگەھ فیتنەیی ئافاتە لە ھەر سوو
باڵایی بوڵندت کە ئەڵێی سەروە بە لەنجە
دێوانە ئەکات شاھ و گەدا موسلیم و ھیندوو
چاو نەرگسی شەھلا و لەبت لەعلی بەدەخشان
ڕوومەت قەمەر و موو کەمەر و سیلسیلە گێسوو
کوڵمت لە شەفافایە وەکوو گەوھەری شەو ڕوون
سێوی زەقەن و غونچەیە دورجی دەھەنی تۆ
کێ دیویە سنەوبەر بەری بێ ئێستە قەدی تۆ
بەرجەستە لەسەر سینەتەوە ڕەستە دوو لیمۆ
نازک بەدەنی وەک پەڕە گوڵ وایە وجوودت
شایق بە فیدای شێوەیی جوانی بەدەنی تۆ

پەراوێز edit