ئاڵەکۆک

ئاوات add_a_photo
ئاوات شاری دڵ
١٧٥. بولبولی ئاوارە
ئەی تەیری دڵی وەحشی! تاکەنگێ پەرێشانی؟
تاکەی بە هەوەس دەفڕی، مەفتوونی گوڵستانی؟

هەرچەنده بەهارت دی، ئەمما چ بەهارێکە؟
بێ‌زەمزەمەیه بەزمی، بێ‌ڕەونەقه بوستانی

گوڵ کاتی خەزانی هات، بولبول هەموو ئاوارەن
ئاوازی حەزینی نەی، گوێ بگره له ئینسانی

شەو بۆنی نییه شەوبۆ، بولبول بە تەمای چی بێ؟
هەڵنیشێ به ئوممێدی خونچێکی سبەینانی

گوڵ بۆته دڕوو، قەولیش پاک بوونه درۆ ئەمساڵ
کوا یاری وەفادارم، دەست و دڵی جارانی؟

ڕەحمەت له غەم و دەردم، بەو دووانه ئەمن ناسیم
پاکی کەس‌وکاری خۆم، یاری به مەسەل گیانی

داخۆ له چ لایێکه ئەو یاری که ڕووخۆشە١
گوێچکەی فەلەکی کەڕ کرد، کوا کۆمەک و ئیحسانی؟

کوا نەعرەیی شێرانەی لەم کاته که داماوم؟
لەم بەحره که خنکاوم کوا هیممەتی جارانی؟

تۆخوا بڵێ بەو شەخسه، ‌ جاران که دەهات دەیکوت:
من یاری وەفادارم، دەستی من و دامانی!

ئەمڕۆکه گڵۆڵەی من کەوتۆته سەرەولێژی
هیچ‌کەس نییه خاس بێژێ، تا خۆ کەمه قوربانی٢

خێرایەکی هەستێ بێ، پیاوانه، من و دڵ زوو
لەم گێژ و خولی چەرخه دەربێنێ بە ئاسانی

هیچ‌کەس نییه هاوارکا 'کامیل' لە چ لایێکە؟
بۆ کوێ چووه بێ‌چاره؟ کوان هەمدەم و یارانی؟

١. چاپی ئەنیسی: لە ڕووخۆشە
٢. چاپی جەعفەر: خاس بێژی
جەمیان، ١٣٣٠ی هەتاوی
(لاپەڕە ١٥٥ و ١٥٦ ی چاپی ئەنیسی و ٢٤٥ و ٢٤٦ ی چاپی جەعفەر)

پەراوێز edit