ئاڵەکۆک

ئاوات add_a_photo
ئاوات شاری دڵ
١٤٥. چ خۆشە
ئەگەر دڵبەر دڵ ئارا بێ چ خۆشە! ١
به‌زەوق و ئاڵ‌وواڵا بێ چ خۆشە!

شەراب هەرچەنده تاڵ‌وتونه، چاوم! ٢
که ساقی وا دڵ‌ئاوا بێ چ خۆشە!

کەوا مەستی له نەشئەی چاوی مەستە
بڵێ دەی جامی مەی با بێ، چ خۆشە! ٣

له کاتی مردن و دەرچوونی گیانم٤
که یادی ویم له دڵ‌دا بێ، چ خۆشە!

له گیروداری ڕۆژی واپەسینم
که سینەم 'لام‌ئەلف‌لا' بێ چ خۆشە!

ئەگەر فکرم له سەر 'لا' بێ چ ناخۆش!
که ئیمانم به ئەولا بێ چ خۆشە!

'ئیمامی' تۆ که 'لائیللا'یه زیکرت
هومێدت هەر به 'ئەڵڵا' بێ چ خۆشە!

١. چاپی ئەنیسی: چخۆشە
٢. چاپی جەعفەر: توونە
٣. چاپی ئەنیسی: بڵێ دەک
٤. چاپی ئەنیسی: دەرچوونی روحم
قاقڵاوا، ١٣٥٤ی هەتاوی
(لاپەڕە ٥٣ و ٥٤ ی چاپی ئەنیسی و ١٨٩ ی چاپی جەعفەر)

پەراوێز edit