ئاڵەکۆک

ئاوات add_a_photo
ئاوات شاری دڵ
١٢٥. پاییز
ماوم عەجەب لە سونعی خوداوەندی ئینس و جان
قودرەت‌نوێنی بەرز و نەوی، عەرز و ئاسمان

جارێ زەمین دەکاته سەما، مەوقیعی خەزان
بەرگی گوڵاڵه‌سووره دەگاته ستارەگان

گاهێ به هەوری سوور و سپی و کەسک و ئاڵ و شین
ڕەنگین دەکا میسالی زەوی ڕوویی ئاسمان

هێندێ که شاعیران به بەهارن عەلاقەمەند١
من عاشقی خەزانم و مەفتوونی تێخزان

ئەو بەرگی وا به دارەوه هاتۆته خوارەوە
تۆماری تێگەیشتنه بۆ پیاوعاقڵان٢

نووسراوه هەروەها لە سەرەنجامی ژینتان
تا پیر نەبوون، بە دڵ بگرن قەدری خۆ، جەوان!

ئەو بەرگی دێته خوارەوه خێرا بە با دەچێ
یانی هەدەر دەبێ هەموو عومرێ، وەکوو خەزان

دەنگی گەڵاڕژانه به دەم بای خەزانەوە٣
بەو ڕازه، باغەوانه کەوا بۆته تەرجومان

حاڵی دەکا به ناڵه، که وەختی نەماوه باغ
سەبرێکی پێی دەڵێ که نەما قەدری باغەوان

هەرواش به سەبره، بولبولی بێ‌دڵ دەکا خەبەر
خاکت بە سەر بێ! هەسته بڕۆ تێکده ئاشیان

عەتری نەماوه سونبول و ڕەنگی نەما چەمەن
سەروی سەهی بە جارێ له حەسرەت چەمەن، چەمان

سەرو و چناری باغه بە دەم بای بەیانەوە
یەکتر دەگرنه باوەش وەک یاری میهرەبان٤

دەستی خەزان درەختی ڕنی و ڕووتی کردەوە
وەک ڕووی نیگاری ئێمه سپی و سافه، بێ‌گومان

دڵبەر که دێته باغ و چەمەن، گوڵ له خۆشییا
بەو بەرگه سەوز و سوورەوه دەیکاته دوڕفشان

گوڵ، مەوسمی خەزانێ، ئەگەر تێ‌بگەی، دەڵێ: ٥
مەعلوومی خاس و عامه: لە پاش مەنفەعەت، زیان

'کامیل' دڵی چ خۆشه له فەسڵی خەزانی گوڵ
چونکی گوڵیش وەکوو دڵه، بێ‌بەرگ و بێ‌نیشان

١. دیوانی چاپی ئەنیسی: هێندێ کە شاعیران بە بەهاران عەلاقەمەند دیوانی چاپی جەعفەر: ‌هێندێ کە شاعیرن، بە بەهارن عەلاقەمەند
٢. دیوانی چاپی ئەنیسی: پیاو و عاقڵان
٣. دیوانی چاپی ئەنیسی: گەڵاڕێزانە
٤. دیوانی چاپی جەعفەر: باوەشێ
٥. دیوانی چاپی جەعفەر: مووسمی خەزانی
گەردیگلان، ١٣١٩ی هەتاوی
(لاپەڕە ١٤٥ و ١٤٦ ی چاپی نەنیسی و ١٥٠ و ١٥١ ی چاپی جەعفەر)

پەراوێز edit