ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٩. جوتیارێکی پیر لەدەشت ئەی ناڵان
جوتیارێکی پیر لەدەشت ئەی ناڵان
ئەیوت: ئاخ پیری جوانیت کرد تاڵان
تۆوی ئەوەشاند ئەیلاواندەوە
بۆ کاتی لاوی و توانایی ساڵان

پەراوێز edit