ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
١٠. ئەی پەروەردگار وەرە فریای من
ئەی پەروەردگار وەرە فریای من
کەسی بێکەسان هەر تۆی پەنای من
ئەڵێن( تاهیر) تۆ کەست نەماوە
تۆی هەموو کەسم هەر تۆی هیوای من

پەراوێز edit