ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٨. غەریبی سەختە زویری هەیە
غەریبی سەختە زویری هەیە
لەملما حەڵقەی زنجیری هەیە
حەلقەی لەملما دەر بێنە گەردوون
خاکی خۆم جێگەی دڵگیری هەیە

پەراوێز edit