ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٨٨. خۆشەویستی دڵ و گیانم تۆی تۆ
خۆشەویستی دڵ و گیانم تۆی تۆ
لە عەشقی تۆ بەشم شینە لەگەڵ ڕۆ
شەوی تاریک لەتاو دەردی جیایت
خەم و ئێش و ئازارم لێ ئەبێ کۆ

پەراوێز edit