ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٨٩. خولیای عیشقت وا لە ناو مۆخی سەرما
خولیای عیشقت وا لە ناو مۆخی سەرما
گڕی جوانیت وا لە ناخی جگەرما
بتی من کەعبەی من قیبلەی من
هەر تەنیا تۆی لەبەر بینی نەزەرما

پەراوێز edit