ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٨٧. بەیادی تۆیە خۆشحاڵم لە ژینا
بەیادی تۆیە خۆشحاڵم لە ژینا
تۆ دوربی کافر بەحاڵم لە ژینا
بێ فریام بۆ خاتری خاترداران
بە چنگی خەم گەروم وا لە گوشینا

پەراوێز edit