ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٨٦. ئەگەر خاوەن نگین بی دوایی هیچە
ئەگەر خاوەن نگین بی دوایی هیچە
شاهی سەرتەخت نشین بی دوایی هیچە
حوکمڕانبی لەسەر تەختی (سلێمان)
جێگەت دوو توێی زەمین بی دوایی هیچە

پەراوێز edit