ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٨٥. سکاڵای ئێش و ئازارم هەتاکەی
سکاڵای ئێش و ئازارم هەتاکەی
پەرێشانی ڕۆژگارم هەتاکەی
بە بارێکی بخە باری گرانم
بابەس بێ ئیتر هاوارم هەتاکەی

پەراوێز edit