ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٥٣. پەرێشانت پەرێشانە لە دوی تۆ
پەرێشانت پەرێشانە لە دوی تۆ
جەرگ و دڵپاکی بریانە لە دوی تۆ
تۆ جێتهێشتم یاری تازەت موبارەک
منیش هامرازم گریانە لە دووی تۆ

پەراوێز edit