ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٥٢. وەرە ڕوناک کە ژوری تاریکم
وەرە ڕوناک کە ژوری تاریکم
بێ هاودەم ماوم بەخەم خەریکم
سوێند بە قەوسی ئەبرۆی داهاتووت
تۆ دوور بی مەرگ وا لە نزیکم

پەراوێز edit