ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٥١. بێ دوژمنی گیانت وا پەرێشان
دوژمنی گیانت وا پەرێشان بێ
جەرگی ئەنجنی دەمی دەبان بێ
سەر لە ئێوارە هەواڵ پرسی بێ
بەیانی لاشەی لە گۆڕستان بێ

پەراوێز edit