ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٥٤. بەخەمناکی هەتا کەی دابمێنم
بەخەمناکی هەتا کەی دابمێنم
دڵی کۆرپە لەتاو خەم ڕابژێنم
ئەڵێیت بڕۆ ئیتر با ڕوت نەبینم
وەرە بمکوژە با توخوا نەمێنم

پەراوێز edit