ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
بە خاڵی تۆوە، بە خاڵی تۆوە
نوری لیقای حەق بە خاڵی تۆوە

تیشک‌ی «شەم» بە شەوق جەماڵی تۆوە
دارایان بەداخ کەماڵی تۆوە

«لەیلا» کەنیزەک «شیرین» کارەکەر
«زڵێخا» کڕیار بە زێڕ سەربەسەر

«هومەیلا»ی پەری «بەڵقیسا»ی باڵدار
«گوڵشاد» «گوڵ‌ئەندان» «عوزرا گوڵ‌عوزار»

یەک بە یەک شێتی بەژن و باڵاتن
باڵای نەونەمام سەوڵی ئاڵاتن

دڵارامی دڵ «سەمەن» بۆی پەری
«مەنیجە»ی «بیژەن» «زوهرە» و «موشتەری»

«خەرامان» شێتی شێوەی جوانتە
بانووان خەریک سەنا و خوانتە

حۆری بەهەشتی فریشتەی ڕوگەش
سەناخوانی تۆن لە زەمین تا عەرش

گوڵ لە گوڵزاران بە داخی تۆوەن
داخ‌داران بەداخ دەماخی تۆوەن

چەند پەروانە هەن بە شاخ و کۆوە
هەموو حەیرانن بە شەوقی تۆوە

منی «پەروانە»ش داخ لە دڵی تۆم
شێواوی گۆنای وێنەی گوڵی تۆم

بەسەرگەردت‌بم «شەم»ی سپی شەم
سەرگەردانی‌تۆم دەرون پڕ لە خەم

بە باخی لیمۆی کاڵت شادم کە
یا خۆ بم‌کۆژە یا ئازادم کە

ئەگەر لەسەر لێو وون‌نەکەی خەندە
هیچێ کەم‌ناوێ لەو خوداوەندە

پەراوێز edit