ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
جوانی پێچاوە، جوانی پێچاوە
جوانی سەرپێچی سەری پێچاوە

زوڵف و ئەگریجەی ڕێک داهێناوە
بەسەر ڕوومەتا پەخشان کراوە

سینەی دەرکەووت یەخەی کراوە
لیمۆی وەک توڕەی تەیمور نەخشاوە

پەرچەمی چین‌چین تازە قرتاوە
خۆر هاتوەتەدەر لە ڕۆژئاواوە

ئەبرۆی شمشێری تازە سوراوە
بە چاوی وێنەی ئاسکی خەتاوە

برژانگەکانی تیژە وەک نێزە
هەر ئەڵێی سوپای شاهی «پەروێز»ە

پەراوێز edit