ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
بەردی هەواران، بەردی هەواران١
ڕەش داگیرساوی کۆچی هەواران

مەلول و دڵ‌تەنگ جێ‌ماوی یاران
وەک من هاوبەشی دەرد و پەژاران

تۆ بەردی کوێ‌بووی؟ لە کام هەواران
بۆ کێ ڕەش‌پۆشی؟ وێڵی دیاران

خەم‌باری عەشقی کام نەونەهاڵی؟
بێ‌ڕەنگ و ماتی کام ڕوومەت ئاڵی؟

تۆ بەداخی کێ ڕەش بووی سووتاوی؟
لە کام هەوار و هۆزێ جێ‌ماوی؟

ڕاستم پێ بڵێ بۆ کێ داخ‌داری؟
ئازیزیت کێ‌یە؟ وابۆی خەم‌باری!!! ؟

«بەرد» ووتی: بەدبەخت کوێلەی دەرد و خەم
«پەروانە»ی پەشێو دوورکەوتوولە «شەم»

مەگەر نازانی بیناییت لێڵە
ئێرە جێ و شوێنی گوزەرگای خێڵە!!! ؟

ئێرە شین‌گەکەی خێڵی جافان بوو
جێ‌ی ناز و عیشوەی گەردن سافان بوو

هەوارگەی ڕەوگەی عێڵی «مورادی»
شوێنیان ئێرەبوو پڕشەوق و شادی

من شوێنی «شەم»ی شای پەروانان بووم
پێشەنگی جوانی ناو ڕەش‌ماڵان بووم

پاییز کۆچی خێڵ دێنە خوارەوە
تەشریف دێننەوە شوێنی پارەوە

منیش بە شەوقی «شەم»ە سوتاوم
گەشی گۆنای ئەو دوورە لە چاوم

هەروای ووت «بەرد»ی ڕەشی هەواران
من لەو خراپتر بێ‌دەنگ بووم یاران

زانیم بۆ «شەم»ە ئەویش داخ‌دارە
داخ و خەم‌ناکی بۆ دووری یارە

منیش لە ئێشی شای «شەم» ڕوخساران
ئاوا چوومە ڕەنگ «بەرد»ی هەواران

«بەرد»ی جێ‌ماوی هەواران منم
خەم خۆری هەموو خەم‌باران منم

١. مەبەست لەم بەردە ڕەشە بەردی سێ گوچکەیە(کوانوو)، کە مەنجەڵی ئەخەنەسەر، جا کە خێڵ کۆچی کرد ئەو بەردانە بەجێ ئەهێڵن.

پەراوێز edit