ئاڵەکۆک

وەلی دێوانە add_a_photo
وەلی دیوانی وەلی دێوانە
٢١. شیرین بەستەوە
شیرین بەستەوە، شیرین بەستەوە
شیرین ئەساسەی سەروېن بەستەوە

دەست ئاوەرد وە زوڵف سیادەستەوە
پەخشان کەرد وە ڕووی دیدەی مەستەوە

گوڵاو کەرد وە جام جەم ئیزهارەوە
چوون توڕڕەی (تەیموور) وە تۊمارەوە

پەرچەم وە پەرچین قەیچی کارەوە
پەخش وە پێشانی خور ئێوارەوە

ئەبرۊوان وە سەیف قەزاڕېزەوە
وە دەور دیدەی ئاهوو بېزەوە

موژگانش وە نېش سەودای نېزەوە
ها وە هوون شای ئەو (پەروېز)ەوە
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit