ئاڵەکۆک

وەلی دێوانە add_a_photo
وەلی دیوانی وەلی دێوانە
٢٠. شەو بېدارانم
شەو بېدارانم، شەو بېدارانم
ڕەفیق ناڵەی شەو بېدارانم

جوغد جا نە سەنگ سەر مەغارانم
یا هووکېش جەور ڕۊزگارانم

پەروانە پەشېو سفتەی نارانم
چوون قەقنەس زوغاڵ کۊی دەن دارانم

سەییاد بۍ سوود سەر دیارانم
سمکۊی لەنج عەشق ناز تەتارانم

گیرۊدەی سەرچەنگ جەفای خارانم
خار خەم نە جەرگ خار خومارانم

پادشای گشت پۊل هجران بارانم
وېڵ وادی گرد هەردەی هارانم

هەراسان نە دین دیدەی یارانم
مەجنوون بەڕگېڵ پای کۊسارانم

هیچ کەس نەمەندەن جە غەمخوارانم
بپەرسۊ هەواڵ وېنەی جارانم

دیار دیارەنی مەینەت بارانم
بزانۊ وە شین ئاهر وارانم

دەردێ من گرتەن غەم گوسارانم
مەرهەم جەی وەر قەیس ڕۊزگارانم

جەی دەرد ساکن سەر دیارانم
مونتەزر وە لوتف بینای کارانم
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit