ئاڵەکۆک

وەلی دێوانە add_a_photo
وەلی دیوانی وەلی دێوانە
٢٢. سەییاد نامت بام
سەییاد نامت بام، سەییاد نامت بام
تۆ نامت چېشەن؟ فیدای نامت بام

سەد جار وەسەرگەرد دەست و دامت بام
ڕەحمەت بەیۊ پېم تا غوڵامت بام

من پەروانەی وېڵ وادی وېرانەم
مەجنوونی چۊڵگەرد ڕیسوای زەمانەم

شەوان تا وە ڕۊ جە غەم دارانان
ڕەفیق هامڕاز وەحشی سارانان

عەبداڵ بەڕگېڵ بېدی مەکانم
جەفا و مەینەتکېش زەردەی هیجرانم

سزا و ستەمکېش غەم نە دەروونم
هەردەی (تەبەس) گېڵ ئاوارەی توونم

چەندېوەن جە دین شای شەم دوور کەفتەم
سفتەی ئاهرناک ساتێ نەسرەفتم

هەر وەحشی نە شکڵ شېوەی دۊسمەن
ڕەفېقی هامڕاز عاسا و پۊسمەن

من زەوقم وە دەنگ ناڵەی ئەوانەن
قنیاتم وە دین دیدەی ئەوانەن

دوور جە دیدەی دۊس من بەوان شادم
تا ئەو ڕۊ گەردوون بدۊ مرادم

ئەی وەڵەدەی شۊخ تۊ گرتەن نە دام
جە شکڵ و شېوەی قیبلەی من تەمام

نیم نگاش نە دڵ ناوک شانۊ
دیدەش وە دیدەی قبلەم مەمانۊ

فیدات بام سەد جار سەییاد سارا
بەخشش وە بەندەی خەم پېدا وارا

ئازادش بکەر ئامان جە دامت
یە خەیلێ نەنگین مەبۊ پەی نامت

ئەو وەڵەدەی وەحش ئازاد کەی جە دام
ئینشاڵڵا جە دوو دنیا وېنی کام
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit