ئاڵەکۆک

شێرکۆ بێکەس add_a_photo
دووباڵدار بوون
دوودڵدار بوون
لە ئاسۆیەکی نارنجیی ئێوارەدا
بەدەم فڕینی عەشقەوە یەکیان ناسیی.
بۆ یەکەم ماچ
نزیکترین وێستگەی ئەوین
تاقە هەواری نیشتنەوە
دوو دارتەلی کارەبا بوو
بەرامبەر یەک..
گمە گمیان گۆرانی بوو بۆ یەکەم ماچ
گمە گمیان هەڵقرچان بوو بۆ یەکەم ماچ
بەرامبەر یەک..
مل درێژ بوو
لە یەکتری چوونە پێشێ
پێشتر.. پێشتر..
هەتا دەمیان گەیشتە یەک
هەرئەوەندە و
تەزووی بازنی کارەبایش هاتەوە یەک
هەر ئەوەندە و عاشقانی بۆ ماچ تینوو
بەدەم ئاگری ماچەوە
کەوتنە خوارێ و
بوون بە ڕەژوو!

پەراوێز edit