ئاڵەکۆک

سەید محەممەد تاهیر هاشمی add_a_photo
سەید تاهیر ھەوارگەی دڵان
٤٦. کریشمەی چاوەکەت تاڵانی کردم
کریشمەی چاوەکەت تاڵانی کردم
غەریب و وێڵی دەرماڵانی کردم
تەمەننای وەسڵت ئەی دڵبەر بەجارێ
لە سەبر و حەوسەلەی ساڵانی کردم
بوتی ئاهوونیگاهم هەر بە نازێ
ئەنیسی حاڵی بەدحاڵانی کردم
هەموو تاڵانی دڵ بوو وا بەجارێ
ئەسیری زوڵفی چاوکاڵانی کردم
بە چاوی تۆ شکاتی من لە زوڵفە
لە سەیری نوختەکەی خاڵانی کردم
بە شیرینی نیگاری نازەنینم
گرفتاری قسەتاڵانی کردم
ئەمن خوێنین دڵم تاهیر کە گەردوون
قەرینی عیشقی لێوئاڵانی کردم

پەراوێز edit